CONTACT US

Leading Star Viet Nam

General Enquiries

Leading Star Viet Nam Garment Joint Stock Company

Lot C, Road No 3, Dong An Industrial Park

Binh Hoa Ward, Thuan An Town,

Binh Duong Province, Vietnam.

Office: (+84) 274 376 3840

Vietnam garment factory

Leading Star Thanh Hoa

General Enquiries

Leading Star Thanh Hoa Garment Company Limited

Lô đất CN-04, Nam khu A – Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tinh Thanh Hóa, Việt Nam

Office: (+84) 274 376 3840

Vietnam garment factory